2024 - 2023 - 2022 - 2019 - 2018 - 2017

BÁNOVSKÝ ŠÚĽANEC 2024

Výsledky - Fotky - Video - Noviny

V sobotu 13. apríla 2024 úspešne prebehol 6. ročník tradičného turnaja v šúľanej - Bánovský šúľanec. Všetko, čo o ňom vieme, je tu...

VÝSLEDKY

Kategória: O hráča, ktorý sa najbližšie priblíži k nule
 • 1. miesto: Šimonek Holberg (CZ) - iba 670 bodov nad nulou (najlepší výkon: 42 bodov nad nulou)
 • 2. miesto: Monika Gašparová - iba 758 bodov nad nulou (najlepší výkon: 51 bodov nad nulou)
 • 3. miesto: Zuzana Melicherová - iba 847 bodov nad nulou (najlepší výkon: 60 bodov nad nulou)
Kategória: Deti do 12 rokov
 • 1. miesto: Monika Gašparová - 758 bodov (najlepší výkon: 109 bodov)
 • 2. miesto: Šimonke Holberg (CZ) - 670 bodov (najlepší výkon: 86 bodov)
Kategória: Ženy
 • 1. miesto: Hela Kajanová - 1180 bodov (najlepší výkon: 142 bodov)
 • 2. miesto: Marie Pechová - 1160 bodov (najlepší výkon: 127 bodov)
 • 3. miesto: Danka Balažovičová - 107 bodov (najlepší výkon: 128 bodov)
Kategória: Družstvá
 • 1. miesto: Nečum (Marek + Hela + Lucie)
 • 2. miesto: Amatér (Jojo + Dušan + Radim)
 • 3. miesto: Hokejisti (Daniel + Johnny + Šimon)
Kategória: Absolútny víťaz
 • 1. miesto: Jojo Gašpar - 1386 bodov a 1. miesto v ZČ (najlepší výkon: 148 bodov)
 • 2. miesto: Tono Balažovič - 1286 bodov a 3. miesto v ZČ (najlepší výkon: 143 bodov)
 • 3. miesto: Dano Slížik - 1227 bodov a 5. miesto v ZČ (najlepší výkon: 144 bodov)
Základná časť - jednotlivci
Finálová časť - jednotlivci
Konečné poradie - ženy a deti
Aprílová súťaž o najbližšie priblíženie sa k nule - všetci
Základná časť - družstvá
Finálová časť - družstvá
Družstvá - výsledkové tabuľky
Kompletné výsledky v excelových tabuľkách
Propozície a časový harmonogram
Pokladničné bloky

FOTKY

VIDEO

BÁNOVSKÝ ŠÚĽANEC 2023

Výsledky - Fotky - Video - Noviny

V sobotu 1. apríla 2023 úspešne prebehol 5. ročník tradičného turnaja v šúľanej - Bánovský šúľanec. Tradičná rodinná atmosféra bola tentokrát azda ešte výraznejšia. Paradoxne k tomu asi prispel nižší počet účastníkov v porovnaní s predcházajúcim ročníkom. Na začiatok sa postavilo k hracím stolom 28 mužov, žien a detí a takmer všetci sa zapojili aj do súťaže trojčlenných družstiev (celkovo ich bolo 9). A možno všetko vylepšila aj netradičná prvoaprílová súťaž O hráča, ktorý sa najbližšie priblíži k nule. Nejednalo sa totiž len o formalitu - víťazi sa postavili aj na stupne víťazov a odniesli si regulérne medaily! Tu sa vyskytla malá chybička - nevšimli sme si, že na 3. mieste skončili dvaja a na stupňoch víťazov sa objavila len jedna hráčka. Ospravedlňujeme sa a dodatočne posielame bronzovú medailu aj Jergušovi! Veľmi potešiteľný je fakt, že bezmála celá tretina zúčastnených prišla z Českej republiky! Opäť si dolu môžete pozrieť medailové miesta a pod nimi odkazy na tabuľky s kompletnými výsledkami, dosiahnutými počtami bodov a zápasmi dvojíc. Napíšeme aj do Bánovských novín, urobili sme k tomu zopár fotiek a naša dvorná redaktorka Denisa natočila televíznu správu do BTV (bude zverejnená asi vo štvrtok).

VÝSLEDKY

Kategória: O hráča, ktorý sa najbližšie priblíži k nule
 • 1. miesto: Šimonek Holberg (CZ) - iba 657 bodov nad nulou (najlepší výkon: 30 bodov nad nulou)
 • 2. miesto: Martin Bežo - iba 764 bodov nad nulou (najlepší výkon: 60 bodov nad nulou)
 • 3. miesto: Jerguš Niko - iba 807 bodov nad nulou (najlepší výkon: 56 bodov nad nulou)
 • 3. miesto: Štěpánka Vlčková - iba 807 bodov nad nulou (najlepší výkon: 68 bodov nad nulou)
Kategória: Deti do 12 rokov
 • 1. miesto: Ľubko Bacho, jr - 867 bodov (najlepší výkon: 107 bodov)
 • 2. miesto: Adam Niko - 865 bodov (najlepší výkon: 116 bodov)
 • 3. miesto: Jerguš Niko - 807 bodov (najlepší výkon: 112 bodov)
Kategória: Ženy
 • 1. miesto: Danka Balažovičová - 1119 bodov (najlepší výkon: 127 bodov)
 • 2. miesto: Marie Pechová - 1101 bodov (najlepší výkon: 128 bodov)
 • 3. miesto: Barbora Gašparová - 1081 bodov (najlepší výkon: 129 bodov)
Kategória: Družstvá
 • 1. miesto: 100ličky (Tono + Radim + Adam)
 • 2. miesto: Deravý groš (Josipe + Lucia + Květa)
 • 3. miesto: Atým (Jojo + Paľo + Martin)
Kategória: Absolútny víťaz
 • 1. miesto: Jojo Gašpar - 1345 bodov a 1. miesto v ZČ (najlepší výkon: 146 bodov)
 • 2. miesto: Johnny Pristach - 1187 bodov a 7. miesto v ZČ (najlepší výkon: 128 bodov)
 • 3. miesto: Marek Šťastný - 1251 bodov a 5. miesto v ZČ (najlepší výkon: 144 bodov)
Základná časť - jednotlivci
Finálová časť - jednotlivci
Konečné poradie - ženy a deti
Aprílová súťaž o najbližšie priblíženie sa k nule - všetci
Základná časť - družstvá
Finálová časť - družstvá
Družstvá - výsledkové tabuľky
Kompletné výsledky v excelových tabuľkách
Propozície a časový harmonogram
Pokladničné bloky

FOTKY

VIDEO

BÁNOVSKÝ ŠÚĽANEC 2022

Výsledky - Fotky - Video - Noviny

V sobotu 9. apríla 2022 sme po dlhom čase usporiadali 4. ročník tradičného turnaja v šúľanej - Bánovský šúľanec. Aj tentokrát sa niesol v tradične príjemnej atmosfére. Medzi jednotlivcami sa na štartovú čiaru postavilo ešte viac (presne 34) mužov, žien a detí. Aj keď v skromnejšom zastúpení opäť prišli kamaráti z Krnova a Ostravy, ktorých tentokrát doplnili aj nováčikovia z Valašských Kloboukov. Nižšie si môžete pozrieť medailové miesta a pod nimi odkazy na tabuľky s kompletnými výsledkami, dosiahnutými počtami bodov a zápasmi dvojíc. Napísali sme o sebe aj do Bánovských novín, urobili sme k tomu zopár fotiek, naša dvorná redaktorka Denisa natočila televíznu správu do BTV (bude zverejnená vo štvrtok).

VÝSLEDKY

Kategória: Deti do 12 rokov
 • 1. miesto: Lenka Gašparová - 876 bodov (najlepší výkon: 112 bodov)
 • 2. miesto: Adam Jedinák - 858 bodov (najlepší výkon: 123 bodov)
 • 3. miesto: Ľubko Bacho, jr - 777 bodov (najlepší výkon: 110 bodov)
Kategória: Ženy
 • 1. miesto: Lucia Kajanová - 1149 bodov (najlepší výkon: 136 bodov)
 • 1. miesto: Marie Pechová - 1059 bodov (najlepší výkon: 128 bodov)
 • 2. miesto: Dana Balažovičová - 1056 bodov (najlepší výkon: 123 bodov)
Kategória: Družstvá
 • 1. miesto: Kostraban (Marek & Radim & Tono)
 • 2. miesto: Kostragun (Lucia & Roman & Jojo)
 • 3. miesto: Boheši (Hela & Boris & Šimon)
Kategória: Absolútny víťaz
 • 1. miesto: Jojo Gašpar - 1291 bodov a 1. miesto v ZČ (najlepší výkon: 140 bodov)
 • 2. miesto: Marek Šťastný - 1285 bodov a 2. miesto v ZČ (najlepší výkon: 144 bodov)
 • 3. miesto: Radim Vlček - 1184 bodov a 3. miesto v ZČ (najlepší výkon: 140 bodov)
Základná časť - jednotlivci
Finálová časť - jednotlivci
Konečné poradie - ženy, deti, absolútny víťaz
Základná časť - družstvá
Finálová časť - družstvá
Družstvá - výsledkové tabuľky
Kompletné výsledky v excelových tabuľkách
Propozície a časový harmonogram
Pokladničné bloky

FOTKY

VIDEO

BÁNOVSKÝ ŠÚĽANEC 2019

Výsledky - Fotky - Video - Noviny

Koncom náročného mesiaca sme v sobotu 27. apríla 2019 usporiadali už 3. ročník tradičného turnaja v šúľanej - Bánovský šúľanec. Aj tentokrát sa niesol v tradične príjemnej atmosfére, navyše bez tradičných organizačných problémov a zádrhelov. Medzi jednotlivcami sa na štartovej čiare objavilo presne 30 mužov, žien a detí. Chvalabohu nechýbali kamaráti z Krnova a Ostravy, ktorých tentokrát doplnil aj jeden z najlepších hráčov v Prahe - Zbyněk. Spísali sme tu základné medailové výsledky a pod nimi sú odkazy na tabuľky s kompletnými výsledkami, dosiahnutými počtami bodov a zápasmi dvojíc. Podarilo sa pridať aj zopár fotiek, ba aj televíznu správu BTV.

VÝSLEDKY

Kategória: Deti do 12 rokov
 • 1. miesto: Michal Hrčka - 1057 bodov, (najlepší výkon: 123 bodov)
 • 2. miesto: Klára Balažovičová - 963 bodov, (najlepší výkon: 125 bodov)
 • 3. miesto: Lenka Gašparová - 940 bodov, (najlepší výkon: 121 bodov)
 • 4. miesto: Markus Matejovič - 793 bodov, (najlepší výkon: 106 bodov)
 • 5. miesto: Adam Niko - 779 bodov, (najlepší výkon: 110 bodov)
Kategória: Ženy
 • 1. miesto: Barbora Gašparová - 1170 bodov, (najlepší výkon: 140 bodov)
 • 1. miesto: Lucia Kajanová - 1150 bodov, (najlepší výkon: 140 bodov)
 • 2. miesto: Hela Kajanová - 1111 bodov, (najlepší výkon: 128 bodov)
Kategória: Družstvá
 • 1. miesto: GDPR - Barbora & Jojo & Sebastián
 • 2. miesto: Kostra - Marek & Ráďa & Gobi
 • 3. miesto: TČSP - Zbyněk & Roman & Tono
Kategória: Absolútny víťaz
 • 1. miesto: Marek Šťastný (CZ) - 1283 bodov a 2. miesto v ZČ (najlepší výkon: 144 bodov)
 • 2. miesto: Jojo Gašpar - 1344 bodov a 1. miesto v ZČ (najlepší výkon: 144 bodov)
 • 3. miesto: Ráďa Vlček (CZ) - 1242 bodov a 3. miesto v ZČ (najlepší výkon: 142 bodov)
Základná časť - jednotlivci
Finálová časť - jednotlivci
Konečné poradie - ženy, deti, absolútny víťaz
Základná časť - družstvá
Semifinálová časť - družstvá
Finálová časť - družstvá
Autentický zápis finálového zápasu Marek vs. Jojo
Propozície a časový harmonogram
Pokladničné bloky

FOTKY

VIDEO

BÁNOVSKÝ ŠÚĽANEC 2018

Výsledky - Fotky - Video - Noviny

V sobotu 14. apríla 2018 sa v našom meste uskutočnil už 2. ročník tradičného turnaja v šúľanej. Celý svet ho pozná pod menom Bánovský šúľanec. A keby ho aj ktosi nepoznal, stačí čítať ďalej. Prebehol opäť vo veľmi príjemnej atmosfére, naplnenej nielen súťažným duchom, ale najmä dobrou náladou a zábavou. Do súťaže jednotlivcov sa zapojilo 26 hráčov, medzi ktorými nechýbali naši tradiční súperi a kamaráti z Krnova a Ostravy. S radosťou podčiarkujeme fakt, že k nám prišli aj piati nováčikovia (medzi nimi 3 deti) z Bratislavy! Ako to všetko prebiehalo a dopadlo sa celkom presne podozvedáte, keď si prezriete nielen základné - medailové výsledky, ale pod nimi aj odkaz na excelové (ehm!) tabuľky s výsledkami kompletnými. No nielen výsledkami je človek živý... Onú atmosféru a náladu snáď možno vyčítať z množstva fotiek a najmä televíznej správy od redaktorky BTV.

VÝSLEDKY

Kategória: Deti do 12 rokov
 • 1. miesto: Klára Balažovičová - 934 bodov, (najlepší výkon: 125 bodov)
 • 2. miesto: Lenka Gašparová - 877 bodov, (najlepší výkon: 114 bodov)
 • 3. miesto: Viktória Stachová - 813 bodov, (najlepší výkon: 110 bodov)
 • 4. miesto: Lili Slezáková - 753 bodov, (najlepší výkon: 90 bodov)
 • 5. miesto: Sofia Cuperová - 637 bodov, (najlepší výkon: 80 bodov)
Kategória: Ženy
 • 1. miesto: Lucia Kajanová - 1187 bodov, (najlepší výkon: 140 bodov)
 • slovenský ženský rekord
 • 2. miesto: Eliška Šťastná - 1145 bodov, (najlepší výkon: 126 bodov)
 • 3. miesto: Barbora Gašparová - 1086 bodov, (najlepší výkon: 129 bodov)
Kategória: Družstvá
 • 1. miesto: OKO - Lucie & Marek Š & Radim
 • 2. miesto: Malujo - Marek R & Lucia & Jojo
 • 3. miesto: Boheba - Boris & Hela & Barbora
Kategória: Absolútny víťaz
 • 1. miesto: Marek Šťastný (CZ) - 1244 bodov a 1. miesto v ZČ (najlepší výkon: 148 bodov)
 • 2. miesto: Jojo Gašpar - 1238 bodov a 2. miesto v ZČ (najlepší výkon: 144 bodov)
 • 3. miesto: Dano Slížik (KŠ) - 1154 bodov a 5. miesto v ZČ (najlepší výkon: 143 bodov)

Kompletné výsledky v excelových tabuľkách

Propozície a časový harmonogram

FOTKY

VIDEO

BÁNOVSKÝ ŠÚĽANEC 2017

Výsledky - Fotky - Video - Noviny

Máme za sebou 1. ročník medzinárodného turnaja Bánovský šúľanec. Viac informácií o jeho priebehu, atmosfére, dostatkoch aj nedostatkoch si môžete prečítať v Bánovských novinách. Naša veľká vďaka patrí aj redaktorom BTV, ktorí pre občanov mesta zostavili veľmi dobrú televíznu správu. Najskôr prinášame len základné výsledky... a pod nimi aj kompletné.

VÝSLEDKY

Kategória: Deti do 12 rokov
 • 1. miesto: Klára Balažovičová - 881 bodov, (najlepší výkon: 106 bodov)
 • 2. miesto: Samuel Sloboda - 813 bodov, (najlepší výkon: 109 bodov)
 • 3. miesto: Jakub Janáč - 718 bodov, (najlepší výkon: 96 bodov)
 • 4. miesto: Lenka Gašparová - 678 bodov, (najlepší výkon: 80 bodov)
Kategória: Ženy
 • 1. miesto: Lucia Kajanová - 1032 bodov, (najlepší výkon: 111 bodov)
 • 2. miesto: Barbora Gašparová - 957 bodov, (najlepší výkon: 121 bodov)
 • 3. miesto: Hela Kajanová - 934 bodov, (najlepší výkon: 124 bodov)
Kategória: Družstvá
 • 1. miesto: Mord - Dano Slížik & Jozef Sečanský
 • 2. miesto: Žinčica - Marek Roštek & Tono Balažovič
 • 3. miesto: Slejer - Roman Sány & Johnny Pristach
 • 4. miesto: Krnov - Irena Šťastná & Marek Šťastný
Kategória: Absolútny víťaz
 • 1. miesto: Marek Šťastný (CZ) - 1090 bodov a 3. miesto v ZČ (najlepší výkon: 127 bodov)
 • 2. miesto: Johnny Pristach - 1091 bodov a 1. miesto v ZČ (najlepší výkon: 126 bodov)
 • 3. miesto: Tono Balažovič - 925 bodov a 13. miesto v ZČ (najlepší výkon: 115 bodov)
 • 4. miesto: Dano Slížik (KŠ) - 1091 bodov a 1. miesto v ZČ (najlepší výkon: 125 bodov)

Kompletné výsledky v excelových tabuľkách

Propozície a časový harmonogram

FOTKY

VIDEO

© 2017 • antonas • Všetky práva vyhradené