SNÁĎ JASNÉ PRAVIDLÁ

(ak nerozumieš slovensky, klikni na hociktorú vlajku...)


Výrobný plán a rozmery hracej dosky

Dostali sa nám do rúk 2 nákresy s rozmermi hry, oba pochádzajú z Holandska, napriek tomu sa máličko líšia v niektorých detailoch... Asi na tom až tak veľmi nezáleží, aj keď sa jedná o veľkosti otvorov (slotov). Keď si budete hru vyrábať, rozhodnite sa podľa svojho gusta! Česť práci!

TECHNICKÝ VÝKRES č. 1 alebo TECHNICKÝ VÝKRES č. 2

Cieľ hry a priebeh hry

Šúľaná sa hrá s 30 drevenými kolieskami, resp. pukmi (z angl. puck), resp. diskami (z lat. discus) na 2 metre dlhej a 40 centimetrov širokej doske. Na konci dosky sú 4 otvory, resp. sloty (z angl. slot), ktoré sú označené bodovým hodnotením (1 bod, 2 body, 3 body, 4 body). Spoza odhodovej dosky (a) hráč posiela (šúľa) jednotlivé kolieska po hracej ploche smerom k štyrom otvorom (b). Do týchto otvorov sa hráč snaží poslať (našúľať) čo najviac koliesok. Každá hra má 3 kolá. V prvom kole hráč šúľa 30 koliesok. Po prvom odohranom (odšúľanom) kole si hráč vezme k sebe všetky kolieska, ktoré sa mu nepodarilo zasunúť celým objemom do niektorého z otvorov. V druhom kole s nimi šúľa znova s rovnakým cieľom a po odšúľaní všetkých si opäť vezme k sebe tie, ktoré neprešli celým objemom do priehradky (c) za otvormi. Opäť šúľa v treťom kole a po jeho ukončení si spočíta body podľa označenia bodovej hodnoty otvorov. Ak hráč rozmiestni kolieska rovnomerne do všetkých 4 priehradok získa za ne dvojnásobok ich bodovej hodnoty. To znamená, že ak má na konci v každej priehradke 1 koliesko, získava 20 bodov = (1+2+3+4)×2. Ak má v každej priehradke 2 kolieska, získava 40 bodov, ak má v každej priehradke 3 kolieska, získava 60 bodov, atď… Zostávajúce kolieska sa počítajú za bodovú hodnotu, ktorou je daný otvor označený. Maximálny zisk je teda 148 bodov (t.j. 7 × 20 bodov + 2 × 4 body)Neobvyklé situácie

• Ak koliesko vojde do otvoru, odrazí sa a vráti na hraciu plochu, zostáva tam kde je a stáva sa súčasťou hry

• Ak koliesko vyskočí mimo hraciu plochu, odloží sa bokom a do hry sa vracia až v ďalšom kole

• Ak sa koliesko vráti po hracej ploche späť pred odhodovú lištu, odloží sa bokom a do hry sa vracia až v ďalšom kole

• Na kolieska na hracej ploche a v priestore za otvormi sa až do skončenia kola nesiaha. Po odšúľaní sa kolieska v priehradkách za otvormi uložia ku zadnej a bočnej stene do stĺpcov (po 4, potom po 3, potom po 2, potom po 1)

• Pokiaľ sa v priebehu šúľania jeden otvor naplní diskami, nemožno ho počas hry uvoľniť uložením do stĺpcov (až po skončení kola). Hráč by mal vo vlastnom záujme umiestňovať kolieska rovnomerne do všetkých otvorov.

• Pokiaľ koliesko prejde do priestoru za otvorom zhora (neprejde otvorom), ihneď sa odloží bokom a môže sa s ním hrať až v ďalšom kole

• Pravidlo, ktoré sa nemusí dodržovať, hovorí, že kolieska sa neukladajú na odhodovú lištu. Keď ich tam však hráč má a počas hry mu nejaké spadne do priestoru hracej plochy, musí tam zostať a stáva sa súčasťou hry.

• Ďalšie pravidlo, ktoré sa už vôbec nemusí dodržovať, hovorí, že počas hry ani hráč ani rozhodca nejedia, nepijú ani nefajčia. Zákaz fajčenia neplatí, keď sa šúľaná hrá na miestach na fajčenie určených (§ 7 zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskoršieho predpisu, ktorý upravuje podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia a podmienky predaja, výroby, označovania a uvádzania tabakových výrobkov do obehu).

© 2017 • antonas • Všetky práva vyhradené